საგვარეულო ქოუჩინგი “დედის ხაზის გაჯანსაღება” (VIP პერსონალური)

298,00 

პაკეტი „VIP პერსონალური“ მოიცავს:

** 8 ვიდეო -გაკვეთილს

**ელექტრონულ ბლოკნოტს შედეგების, გაცნობიერებების, ცვლილებების კონსტატაციისთვის

**ჩემს ინდივიდუალურ თანხლებას. ანუ:**

ყოველი სესიის გავლის შემდეგ ვოისად ან ტექსტად მიწერ გაცნობიერებებს, შედეგებს, შეკითხვებს. მე ვპასუხობ შეკითხვებზე, ვაკეთებ ანალიზს, გიზიარებ ჩემს მოსაზრებას, ან გირჩევ, რასაც საჭიროდ მივიჩნევ.

მარტივი შეძენისათვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ
საგვარეულო ქოუჩინგი “დედის ხაზის გაჯანსაღება” (VIP პერსონალური)
298,00