საგვარეულო ქოუჩინგი “დედის ხაზის გაჯანსაღება” (დამოუკიდებელი)

198,00 

  1. პაკეტი „დამოუკიდებელი“ მოიცავს:

** 8 ვიდეო -გაკვეთილს

**ელექტრონულ ბლოკნოტს შედეგების, გაცნობიერებების, ცვლილებების კონსტატაციისთვის.

მარტივი შეძენისათვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ
საგვარეულო ქოუჩინგი “დედის ხაზის გაჯანსაღება” (დამოუკიდებელი)
198,00